จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


คุมประพฤติ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ จัดโครงการอบรมธรรมะ หมู่บ้านศีล 5 “ธรรมะ ชำระใจ” และอบรมความรู้เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ศาสตร์พระราชา จิตอาสา และระเบียบวินัย [2019-07-10]