จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


นายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ วิทยากรจิตอาสาหลักสูตรจิตอาสา 904 ขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ไปสู่บุคลากรของสำนักงานฯ [2019-07-10]

เอกสารดาวน์โหลด :

66079958_941513982867283_5104825320016445440_n.jpg