จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรม เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุภาพ ห่างไกลยาเสพติด สร้างสรรค์อนาคตที่ดี ภายใต้ โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [2019-07-10]