จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี รับรายงานกลุ่ม จัดกิจกรรมทักษะการมองเห็นคุณค่าในตนเอง และรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา (เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ) [2019-07-10]