จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ ให้การต้อนรับและOrientation ถ่ายทอดกระบวนงานคุมประพฤติให้กับนักศึกษาทุนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(กพ) [2019-07-09]

เอกสารดาวน์โหลด :

นักเรียนทุน 2.jpg