จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


กรมคุมประพฤติร่วมแสดงนิทรรศการและสินค้าผลิตผลคนดีในงาน THAILAND SOCIAL EXPO 2019 [2019-07-05]

          วันนี้ (5 กรกฎาคม 2562) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน Thailand Social Expo 2019 ภายใต้แนวคิด ร่วมมือ ร่วมใจ สังคมไทยยั่งยืน – Partnership for Sustainability” โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านสังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม เพื่อแสดงผลงานด้านสังคมของรัฐบาลและงานมหกรรมด้านสังคม ครั้งที่ ๒ ของประเทศไทย อันเป็นการต่อยอดและขยายผลการรวบรวมผลงานนวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาสังคมและประชาชนกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัย รวมทั้งผลการคิดค้นและการดำเนินงานสำคัญในด้านสังคมของประเทศไทยและอาเซียน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 -7 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-20.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายพงษธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษ
วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม รวมทั้ง
นายประสาร มหาลี้ตระกูล
อธิบดีกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ

          ในโอกาสนี้ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรมในระบบงานคุมประพฤติ ได้แก่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือ EM พร้อมแนะนำอุปกรณ์ดังกล่าวในเวทีของกระทรวงยุติธรรม อีกทั้งยังมีการนำสินค้าผลิตผลคนดี อาทิ เมล่อน ขนมไทย สบู่ และพรมเช็ดเท้า มาจำหน่ายภายในงานดังกล่าวอีกด้วย