จำนวนผู้เข้าชม : 95

   


กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมปลูกต้นกล้าแห่งความดีฯ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองทองหลาง [2019-07-05]

กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมปลูกต้นกล้าแห่งความดีฯ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจพัฒนาคลองทองหลาง

วันนี้ 5 กรกฎาคม 2562 พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นกล้าแห่งความดีฯ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจพัฒนาคลองทองหลาง ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้กองบัญชาการกองทัพไทยรับผิดชอบดำเนินงานพัฒนาคูคลองร่วมกับจังหวัด อำเภอ หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสาในพื้นที่   โดยในส่วนของกรมคุมประพฤติ มีนายวีรพันธ์ พวงเพชร เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ณ สำนักงานการเคหะชุมชนนนทบุรี สาขา 1 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี