จำนวนผู้เข้าชม : 41

   


สคป.แพร่ นำผู้ถูกคุมความประพฤติ และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม [2019-07-04]