จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


สคป.แพร่ ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ [2019-07-04]