จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


ผอ.คุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัด เยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนในเขตอำเภอไทรโยคและอำเภอทองผาภูมิ พร้อมทั้งมอบป้ายประชาสัมพันธ์งานยุติธรรม [2019-07-04]

ผอ.คุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัด เยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนในเขตอำเภอไทรโยคและอำเภอทองผาภูมิ พร้อมทั้งมอบป้ายประชาสัมพันธ์งานยุติธรรม

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางศิริวรรณ พ่วงผล พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนฯ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา,เทศบาลน้ำตกไทรโยคน้อย,เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น,เทศบาลตำบลสหกรณ์นิคม,เทศบาลตำบลท่าขนุนและเทศบาลตำบลทองผาภูมิ พร้อมทั้งมอบป้ายประชาสัมพันธ์งานยุติธรรม ให้กับศูนย์ยุติธรรมชุมชนฯ ดังกล่าวตามลำดับ และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบหากไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถติดต่อศูนย์ยุติธรรมชุมชนในที่ทำการเทศบาล/อบต.ใกล้บ้านหรือสายด่วนยุติธรรม (ฟรี) 111 กด77 หรือปรึกษายุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 034-510342  เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา.

                                               ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒)