จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤติ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทองผาภูมิ เพื่อประสานงานเกี่ยวกับภารกิจงานคุมประพฤติและการใช้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) [2019-07-04]

คุมประพฤติ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทองผาภูมิ เพื่อประสานงานเกี่ยวกับภารกิจงานคุมประพฤติและการใช้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)
          กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางศิริวรรณ พ่วงผล พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ เข้าพบ นายประหยัด แดงบรรจง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทองผาภูมิ เพื่อประสานงานเกี่ยวกับภารกิจงานคุมประพฤติและการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ดังกล่าวฯ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ณ ศาลจังหวัดทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี.
                                              ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒)