จำนวนผู้เข้าชม : 13

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมการประชุมสัมมนา “โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” [2019-07-04]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า และคณะเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมการประชุมสัมมนา “โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” เพื่อให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจถึงปัญหาการดำเนินงานระหว่างกัน ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง พัฒนากระบวนการยุติธรรม และการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายใหม่ที่สำคัญ ซึ่งจัดโดยศาลแขวงเวียงป่าเป้า ณ ห้องประชุมร้านอาหาร Cabbages & Condoms (C & C) ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

เอกสารดาวน์โหลด :

S__3760191.jpg

Template 40 ปีงานคุมประพฤติ (วปป) - กิจกรรมอื่น 04036201.jpg