จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [2019-07-02]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 น. นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า และคณะเจ้าหน้าที่ฯ จัดกิจกรรมทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ซี่งได้นำถวายสังฆทานและถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์ และมีการร่วมสนทนาธรรม โดยมีท่านเจ้าอาวาสวัดหนองยาวเป็นผู้รับการถวายสังฆทานและนำสวดอนุโมทนา เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและแสดงออกถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร ณ วัดหนองยาว ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ยังได้หลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าสานแทน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย “กระทรวงยุติธรรม 3R1N”

 

เอกสารดาวน์โหลด :

Template 40 ปีงานคุมประพฤติ (วปป) - กิจกรรมอื่น 02076201.jpg

ทำบุญวัดหนองยาว_190702_0265.jpg

ทำบุญวัดหนองยาว_190702_0266.jpg

ทำบุญวัดหนองยาว_190702_0271.jpg

ทำบุญวัดหนองยาว_190702_0272.jpg