จำนวนผู้เข้าชม : 41

   


กรมคุมประพฤติจัดประชุมเพื่อพิจารณาการเปิดสำนักงานคุมประพฤติ [2019-07-03]

 

 

              วันนี้ (3 กรกฎาคม 2562) เวลา 13.30 นาฬิกา นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาการเปิดดำเนินการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชน อีกทั้งเป็นการให้บริการประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและอำนวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร