จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติร่วมการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ปี 2562 [2019-07-03]

กรมคุมประพฤติร่วมการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ปี 2562

           วันนี้ ( 3 กรกฎาคม 2562 ) ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ปี 2562 หัวข้อ บำบัดยาเสพติดครอบคลุมกาย-ใจ อย่างไร้รอยต่อ และมอบรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดแก่หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว ที่ผ่านการต่ออายุการรับรองคุณภาพ จำนวน 30 แห่ง สำหรับในส่วนของกรมคุมประพฤติ มีนางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุม

          สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องในการบำบัดรักษายาเสพติดทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จำนวน 1,500 คน ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานด้านวิชาการ ทักษะ เทคนิค ในการปฏิบัติงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยกำหนดจัดการประชุมระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562  ห้องแกรนด์ไดมอนบอลลูน อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี