จำนวนผู้เข้าชม : 16

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติให้โอวาทนักเรียนทุน ก.พ. กรมคุมประพฤติ [2019-07-02]

 

อธิบดีกรมคุมประพฤติให้โอวาทนักเรียนทุน ก.พ. กรมคุมประพฤติ                

 

             วันนี้ (2 กรกฎาคม 2559) เวลา 09.30 นาฬิกา นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ให้การต้อนรับนักเรียนทุน ก.พ.และให้คำแนะนำ ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ได้แก่ 1) นาวสางธนพร หนุนพงษ์ ได้รับทุนไปศึกษาสาขาวิชา Criminology and Criminal Justice (อาชญาวิทยาและกระบวนงานยุติธรรมทางอาญา)  2) นางสาวทวีภรณ์ ศรีสุวรรณ ได้รับทุนไปศึกษาสาขาวิชา Psychology ZMotivational Interviewing/Motivational CounselingX จิตวิทยา (การให้คำปรึกษาและการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ  3) นางสาวณัฏฐนิช โพธิ์วิจิตร ได้รับทุนไปศึกษาสาขาวิชา กฎหมายวิชาเอกหรือเน้นทาง กฎหมายอาญาและ/หรือกระบวนงานยุติธรรมทางอาญา ณ ห้องประชุมอธิบดีกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร