จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม "โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ" ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา (อาคารเช่า) อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา [2019-06-28]

เอกสารดาวน์โหลด :

จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 4.jpg