จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดกิจกรรมออกกำลังกาย (เต้นแอโรบิก) [2019-06-28]

คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดกิจกรรมออกกำลังกาย (เต้นแอโรบิก)

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย (เต้นแอโรบิก) เพื่อสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดี จึงได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งทางด้านสุขภาพและการทำงาน ซึ่งได้กำหนดให้ทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา โดยเริ่มตั้งแต่ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นวันแรก โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ กันอย่างคึกคักและพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี.

                                           ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี..(๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒)