จำนวนผู้เข้าชม : 34

   


คุมประพฤติ ร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการ “ศุกร์เติมสุข ตักบาตรสร้างบุญ กระตุ้นการแบ่งปัน” [2019-06-28]

คุมประพฤติ ร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการ “ศุกร์เติมสุข ตักบาตรสร้างบุญ กระตุ้นการแบ่งปัน”

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางปฐมา เอียดบัว รองผู้อำนวยการคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่ฯ (กลุ่มที่ ๑) ร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการ “ศุกร์เติมสุข ตักบาตรสร้างบุญ กระตุ้นการแบ่งปัน” เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ และประชาชนได้มีโอกาสทำบุญร่วมกัน รู้จักการให้การแบ่งปัน สร้างความสามัคคีและเจตคติที่ดีต่อกัน อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาประจำชาติ ให้คงอยู่สืบต่อไป ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดกิจกรรมตักบาตรในวัศุกร์สุดท้ายของทุกเดือน ประจำปี ๒๕๖๒  วันนี้ (๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒) เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                        ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒)