จำนวนผู้เข้าชม : 92

   


สคป.จ.ชม.เข้าตรวจเยี่ยมสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดเชียงใหม่ [2019-06-27]

เอกสารดาวน์โหลด :

27 มิย 62 ปฐมนิเทศกองพัน.jpg