จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าถอนการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติในคดีเมาแล้วขับตามคำสั่งของศาลแขวงเวียงป่าเป้า [2019-06-27]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 พนักงานคุมประพฤติได้ถอนการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็ทรอกนิกส์ (EM : Electronic Monitoring) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติในความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก (เมาแล้วขับ) จำนวน 1 ราย โดยศาลแขวงเวียงป่าเป้ามีคำสั่งให้ติดตั้งเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) เพื่อจำกัดบริเวณตามเวลาที่ศาลกำหนดเป็นระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง ซึ่งพนักงานคุมประพฤติได้ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามคำสั่งของศาลแขวงเวียงป่าเป้าตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 และครบกำหนดถอนการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์วันที่ 27 มิถุนายน 2562 พนักงานคุมประพฤติจึงได้ถอดการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และกำชับให้ผู้ถูกคุมความประพฤติยังคงปฏิบัติตามคำสั่งของศาลอย่างเคร่งครัด ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า
เอกสารดาวน์โหลด :

65288814_500701417139047_6694587828040368128_n.jpg

Template 40 ปีงานคุมประพฤติ (วปป) - กำไรข้อมืออิเล็กทรอกนิกส์ติดตามตัว EM 27066201.jpg

ติดEM_190627_0094.jpg