จำนวนผู้เข้าชม : 42

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์” สำหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด [2019-06-27]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 พนักงานคุมประพฤติจัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานและฝึกอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์” โดยนำผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพไม่เป็นกิจจะลักษณะ หรือประกอบอาชีพเกษตรกร แต่ขาดทักษะด้านการผลิตวัตถุดิบเพื่อใช้ในด้านการเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพ จำนวน 11 ราย เข้าร่วมโครงการดังกล่าว อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีทักษะในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สามารถนำไปใช้ด้านการเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นการทำให้เกิดรายได้เพิ่มในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

เอกสารดาวน์โหลด :

65091910_2301212480208300_1825236185971163136_n.jpg

65271632_1223120057869831_2358725756118368256_n.jpg

65387408_2381780848534487_2362879230011768832_n.jpg

65460428_347250912617140_6312939426414592000_n.jpg

65501355_513688079438864_6025876697251840000_n.jpg

Template 40 ปีงานคุมประพฤติ (วปป) - สร้างงานสร้างอาชีพ 27066201.jpg