จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


กรมคุมประพฤติเตรียมความพร้อมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ [2019-06-27]

      วันนี้ (27 มิถุนายน 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ โดยมีนางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ณ
โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

      อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า กรมคุมประพฤติได้เข้าสู่การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปีพ.ศ.2562
เป็นปีแรก และมีชมรมที่ผ่านการคัดเลือกการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาค เข้าสู่การประกวด ระดับประเทศ จำนวน 16 ชมรม แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งเป็นเครื่องมือส่งเสริมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งกายและจิตใจของผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ โดยดึงศักยภาพของผู้กระทำผิดให้สังคมได้เห็นถึงความสามารถและเกิดการยอมรับ อันเป็นการสร้างความภูมิใจและรู้สึกถึงคุณค่าในตนเอง ซึ่งสำนักงานคุมประพฤติจะต้องต่อยอดขยายผลโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อนำมาเป็นกลไกในการดูแลกลุ่มผู้กระทำผิดจากรุ่นสู่รุ่น พร้อมทั้งเป็นกำลังใจและชื่นชมทุกชมรมที่เข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
ในครั้งนี้ด้วย

       นอกจากนี้ นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้บรรยายถึงแนวทางการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ระดับประเทศ เพื่อเป็นการเติมเต็มให้ทุกชมรมมีความพร้อมเข้าสู่การประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2562 ณ อิแพ็ค ฟอร์รั่ม เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร