จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด [2019-06-27]