จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


คุมประพฤติ อบรม “ชินนสาสมาธิ” สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง [2019-06-27]

คุมประพฤติ อบรม “ชินนสาสมาธิ” สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง

             กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด นำผู้กระทำผิดที่ได้รับการจำแนกตามสภาพปัญหา จำนวน ๓๐ คน เข้ารับการอบรม “ชินนสาสมาธิ” สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกทำสมาธิให้จิตสงบ ฝึกสติควบคุมอารมณ์ได้ เพิ่มพลังจิต รู้จักวิธีทำสมาธิเพื่อเอาชนะใจตนเอง และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน จากทีมอาจารย์ของสถาบันพลังจิตตานุภาพ ๕๘ โดย พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ วัดสิริกาญจนาราม (วัดเขาพุรางบน) ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                             ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒)