จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง [2019-06-27]

เอกสารดาวน์โหลด :

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน2.pdf