จำนวนผู้เข้าชม : 42

   


สคป.จ.ชม.ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจ กรมคุมประพฤติ และการใช้เครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ในโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 18 [2019-06-26]

เอกสารดาวน์โหลด :

26 มิย 62 จัดบูธประชาสัมพันธ์.jpg