จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


อาสาสมัครคุมประพฤติ ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติในการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี [2019-06-26]

อาสาสมัครคุมประพฤติ ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติในการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ  ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี

              กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยมอบหมายให้อาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอท่าม่วง และอำเภอเมืองกาญจนบุรี ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติในการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี จากอำเภอท่าม่วงและอำเภอเมืองกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน ๘ ท่าน วันนี้ (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา.

                                          ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี..(๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)