จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูฯผู้กระทำผิด ซึ่งเสี่ยงหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ [2019-06-26]