จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยจากยาเสพติดและกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๒ [2019-06-26]