จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


กรมคุมประพฤติรวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคใต้ [2019-06-26]

          เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธิเปิดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด
(
Camp 35) จังหวัดปัตตานี รุ่นที่ 2 ภายใต้นโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปฏิบัติการรวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติด คืนความสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา ในการนี้ นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยนายนิวัติ เอี่ยมเที่ยง ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี นายสัณฐาน รัตนะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษาในค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (Camp 35) และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

          สำหรับการจัดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (Camp 35) ได้ใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี
เป็นสถานที่เพื่อการบำบัด ตามนโยบายแม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีเป้าหมายในการนำผู้ติดยาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา จำนวน 10
,000 คน