จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด [2019-06-24]