จำนวนผู้เข้าชม : 22

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ประชาสัมพันธ์การใช้ Electronic Monitoring (EM) กับผู้ถูกคุมความประพฤติ [2019-06-23]