จำนวนผู้เข้าชม : 55

   


กรมคุมประพฤติร่วม วิ่งมินิมาราธอน ต่อต้านยาเสพติด [2019-06-23]

          วันนี้ (23 มิถุนายน 2562) นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม วิ่งมาราธอน ต่อต้านยาเสพติด” (Run Against Drugs) จัดโดยสำนักงานป.ป.ส. ร่วมกับ UNODC เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนตามนโยบายรัฐบาล ให้เห็นถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติด เกิดความตระหนักและเข้าใจในนโยบายการดำเนินงานของรัฐบาล ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ภายใต้คำขวัญ มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลกโดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วิ่งมาราธอน 1 วิ่งมาราธอน 2
วิ่งมาราธอน 3 วิ่งมาราธอน 4
วิ่งมาราธอน 5 วิ่งมาราธอน 6