จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤติ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถี ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรตามทฤษฎีใหม่ทุ่งสมอ บานาน่าฟาร์ม [2019-06-23]

คุมประพฤติ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถี ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรตามทฤษฎีใหม่ทุ่งสมอ บานาน่าฟาร์ม

             กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถี  โดยมี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ซึ่งมี นางจินตนา สระสำอาง วิทยากรจากศูนย์การเรียนรู้เกษตรตามทฤษฎีใหม่ทุ่งสมอ บานาน่าฟาร์ม อำเภอพนมทวน ให้เกียรติบรรยายและสาธิตพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์จากกล้วย ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน ๑๐ คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จำนวน ๖ คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรตามทฤษฎีใหม่ทุ่งสมอ บานาน่าฟาร์ม ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี.

                                               ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒)