จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ ๙/ ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง [2019-06-23]

คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ ๙/ ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง
            กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางปฐมา เอียดบัว รองผู้อำนวยการคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ โดยมี
นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และมีนายอนันต์ นาคนิยม ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเข้าตรวจเยี่ยมบูธของสำนักงาน ฯ ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ให้ประชาชนทราบ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,นักเรียน,นักศึกษาและประชาชนในเขตอำเภอบ่อพลอย เข้าร่วมโครงการดังกล่าวอย่างมากมาย เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี.
                                         ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒)