จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


สคป.จ.ชม.ร่วมรับฟังบรรยายเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรประจำรุ่นที่ 3/62 “ เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ ” [2019-06-22]

เอกสารดาวน์โหลด :

ร่วมรับฟังบรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์.jpg