จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง [2019-06-21]

 

ประกาศ!!!!

 

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง

 

 

 

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งกำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

สอบในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 .