จำนวนผู้เข้าชม : 13

   


สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมเปิดโครงการพัฒนาระบบราชการเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ตามกฎเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ณ ห้องประชุมโรงไฟฟ้าบางปะกง ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา [2019-06-21]

เอกสารดาวน์โหลด :

ร่วมเปิดโครงการพัฒนาระบบราชการเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย.jpg

ร่วมเปิดโครงการพัฒนาระบบราชการเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย.jpg