จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิ [2019-06-21]

         เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะประธานองค์กรอิสระ ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนายนิมิตร ทัพวนานต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งนายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมในพิธีฯ ณ พระลานพระราชวังดุสิต