จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 56 ปี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย [2019-06-20]

          วันนี้ (20 มิถุนายน 2562 นางระพีพร หิมะคุณ ศรีสมบัติตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2นายวีรพันธ์ พวงเพชร เลขานุการกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 56 ปี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นผู้รับมอบ ณ อาคารสัญลักษณ์รูปเรือ (อาคาร24) มหาวิทยาลัหอการค้าไทย