จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลวิเชียรบุรี ในการอบรมรมความรู้ รู้อย่างเท่าทัน ป้องกันโรคติดต่อ ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ [2019-06-19]