จำนวนผู้เข้าชม : 13

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังการอภิปราย โครงการ “ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม” [2019-06-19]