จำนวนผู้เข้าชม : 17

   


คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมเพื่อมอบหมายตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [2019-06-19]