จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ประสานความร่วมมมือกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา รับมอบตู้ JOB BOX เพื่อขับเคลื่อน "ศูนย์แคร์" [2019-06-18]