จำนวนผู้เข้าชม : 12

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ลงพื้นที่พบผู้ใหญ่บ้าน เพื่อ ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานคุมประพฤติ และติดตามสอดส่อง เยี่ยมเยียนผู้ถูกคุมความประพฤติ [2019-06-17]