จำนวนผู้เข้าชม : 52

   


คุมประพฤติ เข้าเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และติดตามผลการดำเนินงาน ของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด [2019-06-17]

คุมประพฤติ เข้าเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และติดตามผลการดำเนินงาน ของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฯ เข้าเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และติดตามผลการดำเนินงาน ของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในการดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พร้อมทั้งรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และให้คำแนะนำเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา วันนี้ (๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒) ณ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง (บังคับบำบัด) กองพลทหารราบที่ ๙ บ้านทุ่งก้างย่าง ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี.

                                          ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒)