จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรหลักสูตร จิตอาสา ๙๐๔ [2019-06-17]