จำนวนผู้เข้าชม : 57

   


กรมคุมประพฤติร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรมประจำปี 2562 [2019-06-17]

          เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรม ประจำปีพ.ศ. 2562 โดยมี นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ เข้าร่วม  ซึ่งในปีนี้กรมราชทัณฑ์เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรม และมีผู้เข้าร่วมประมาณ 1,000 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุม The Circle ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

          ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในกระทรวงยุติธรรมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สิ่งหนึ่งที่ได้จากการแข่งขันคือน้ำใจนักกีฬา ได้เรียนรู้จากการเป็นผู้แพ้และผู้ชนะ อีกทั้งได้เชื่อมความสัมพันธ์กันระหว่างหน่วยงาน อันจะส่งผลให้การดำเนินงานของบุคลากรสามารถนำสิ่งที่ได้จากการแข่งขันไปปรับใช้ในการดำเนินงานที่จะมีน้ำใจต่อกันรวมทั้งมีความสมานสามัคคี

          ต่อจากนั้นเวลา 16.30 น. นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมประเภทต่างๆ พร้อมทั้งปิดการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2562 และกรมราชทัณฑ์ได้ส่งมอบธงกระทรวงยุติธรรมอันเป็นสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่จะเป็นเจ้าภาพในปีถัดไป