จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ [2019-06-15]

คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
          กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางปฐมา เอียดบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ โดยมี นางสาวสุกัญญา วังขนาย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลทองผาภูมิ เป็นวิทยากร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมเป็นวิทยากรกลุ่ม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น ๓๓ คน ประกอบด้วยผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน ๒๗ คน และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ๖ คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทองผาภูมิ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ ๑๖.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๑
๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา.
                                                 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑
๕ มิถุนายน ๒๕๖๒)